De stad Gent vraagt de regering om de wetgeving aan te passen, zodat er harder opgetreden kan worden tegen krakers. Er waren de voorbije weken opnieuw enkele kraken in de stad, het bestuur én het parket Oost-Vlaanderen zeggen dat de huidige maatregelen niet volstaan om het probleem kordaat aan te pakken. Gent wil daarom dat de bestaande wet wordt aangepast.

De stad Gent vraagt de federale regering formeel om de antikraakwet aan te passen, zodat er harder opgetreden kan worden tegen krakers. Op de gemeenteraad is daar een motie van oppositielid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) over goedgekeurd. In Gent is het kraken opnieuw een 'hot topic' na enkele recente feiten waarbij onder meer nieuwe sociale woningen werden gekraakt. "We zijn het beu", zei burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) daar al eerder over. 

Wat kan er nu al?

Er zijn op dit moment al mogelijkheden om krakers aan te pakken. In de eerste plaats kan de politie tussenkomen als ze een kraker op heterdaad betrappen. Dat is niet zo evident. Als de kraak al gebeurd is, dan moet er een beroep gedaan worden op een rechter. De vrederechter kan dan, na verloop van een bepaalde periode - waarin de krakers vrijwillig kunnen vertrekken, de politie toelaten om ze uit het kraakpand te zetten. 

Daarnaast is er, sinds zes jaar, ook een strafrechtelijke procedure waarbij krakers in principe geldboetes of gevangenisstraffen kunnen krijgen. Vorige week vroeg Gent nog aan het parket om dat vaker te doen. Het parket repliceerde dat deze maatregelen in praktijk niet helpen: de krakers betalen de boetes niet, lage gevangenisstraffen worden niet uitgevoerd. Het parket liet ook vallen dat de huidige antikraakwet eigenlijk niet voldoet aan een stedelijke context. Daarom vraagt Gent nu een herziening en zelfs verscherping. Het gaat om federale materie. 

Wat doet de stad bij een kraak?

Het stadsbestuur verklaarde tijdens de gemeenteraad wat er nu al gebeurt op lokaal niveau. "We stappen altijd naar de rechter, bij elke kraak, en vragen woonmaatschappijen dat ook te doen. Er is op sommige plaatsen verhoogd politietoezicht om krakers op heterdaad te betrappen. We proberen kwetsbare gezinnen die in een kraakwoning terecht komen te helpen met onze diensten. Toch moet ook het gerecht krachtdadiger kunnen optreden. Dat kan enkel als de wet aangepast wordt", stelde burgemeester De Clercq. De motie van Van Bossuyt werd, met lichte aanpassingen, breed gesteund in de gemeenteraad. Enkel PVDA onthield zich bij de stemming. 

De antikraakwet

In 2017 werd, onder meer na enkele kraken in bewoonde panden in Gent, een nieuwe antikraakwet ingevoerd. Concreet betekent het dat kraken in bepaalde gevallen sindsdien ook strafrechtelijk vervolgd kan worden. Een kraker kan in principe geldboetes of zelfs gevangenisstraffen krijgen. Echter, zes jaar na de invoering van de wet blijkt dit niet te gebeuren. Het parket stelt zelf dat die aanpak niet zinvol is.  

De wet voorzag ook in een makkelijkere procedure voor de politie om krakers uit te zetten, zonder tussenkomst van een rechter. Het Grondwettelijk Hof heeft dat aspect van de wet in 2020 verworpen. Een rechter moet sindsdien opnieuw een uitspraak doen voor de politie kan overgaan tot een ontruiming, al duurt die procedure wel minder lang dan voor de invoering van de nieuwe antikraakwet. De wetgeving, en vooral de uitvoering ervan, blijft dus erg complex. De stad wil daarom een duidelijker en scherper kader.