header banner
Default

Wat is de reden waarom een stokoude Bitcoin wallet ontwaakt?


De wedergeboorte van enkele Bitcoin (BTC) wallets: de afgelopen maanden kwam het geregeld voorbij in het Bitcoin nieuws. Stokoude bitcoins die na flink wat jaren weer worden bewogen op de blockchain: het trekt veel aandacht en leidt bij velen tot vraagtekens over de achterliggende gedachten hiervan. Afgelopen donderdag was het weer zover: een totaal van 139 BTC werd ‘ontwaakt’ en vanuit het wallet-adres ‘1H1Ab6’ verstuurd naar een nieuw gecreëerde Segwit-adres.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Oude BTC wallets komen tot leven

VIDEO: Ancient Bitcoin Wallets Are Waking Up (this is very strange)
The Bitcoin Express

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een Bitcoin wallet onder het stof weer in gebruik wordt genomen. De laatste keer was slechts enkele weken geleden toen een BTC whale na maar liefst 12 jaar aan stilte voor meer dan 10 miljoen dollar aan bitcoin had verplaatst. Volgens een rapport van crypto-analysebedrijf Glassnode staat de teller dit jaar al op 3.200 ‘oude’ BTC dat is verplaatst. 1.100 hiervan zijn zelfs vóór 2013 aangeschaft.

Wanneer de aankoop van BTC minimaal 7 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag het volgens Glassnode gecategoriseerd worden als ‘oude’ BTC.

De wallet-eigenaar van de transactie van afgelopen donderdag had zijn bitcoin-vermogen in juni 2011 gekocht voor iets meer dan 2.250 dollar. Inmiddels zijn de holdings daadwerkelijk uitgegroeid tot een vermogen waar velen jaloers op zullen zijn. Tegen de huidige bitcoin koers draagt het fortuin namelijk een waarde van 3,5 miljoen dollar.

Wat is de reden precies?

VIDEO: Dormant Bitcoin Wallet Moved Over $30M in BTC!!
Coin Bureau Clips

Terwijl omvangrijke transacties uiteraard vaker plaatsvinden op het netwerk van Bitcoin, komt het niet vaak voor dat stokoude munten weer het daglicht zien. Volgens Glassnode wordt het steeds onwaarschijnlijker dat slapende munten na 155 dagen worden verkocht. Wanneer deze echter op de markt worden gebracht, zou dit een verandering in overtuiging kunnen signaleren.

Wanneer munten na zeven jaar of meer HODL’en op de markt worden gebracht, is het zeker geen gekke gedachte om te spreken van een verandering in overtuiging vanuit de eigenaar. Echter is het moeilijk te zeggen of de bewegingen op de blockchain verband houden met de verkoop van de munten of bijvoorbeeld een reorganisatie.

Desondanks beschouwen velen het grootste deel van de eerdergenoemde ‘oude’ voorraad van Bitcoin – 4,25 miljoen waarvan er slechts 356.000 ooit zijn uitgegeven – voor altijd verloren doordat de eigenaren de private keys verloren zijn.

Sources


Article information

Author: Jordan Stewart

Last Updated: 1699451042

Views: 705

Rating: 4.8 / 5 (65 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jordan Stewart

Birthday: 1946-10-01

Address: 831 Ferguson Ridges, West Leonardbury, MO 61416

Phone: +3967313197316235

Job: Article Writer

Hobby: Basketball, Photography, Ice Skating, Role-Playing Games, Swimming, Skateboarding, Magic Tricks

Introduction: My name is Jordan Stewart, I am a important, dedicated, Gifted, expert, Determined, steadfast, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.