header banner
Default

Bitcoin haram mı? Kripto paralar haram mı? Dijital kripto paraların dini olarak nasıl kullanılması gerekir?


Haram mı helal mı konusunda en merak edilen sorulardan birisi kripto paralardır. Kripto paralar hakkında Diyanet'in fetvası bulunmaktadır. Peki Diyanet'in fetvasına göre kripto para kullanımı dini açıdan caiz mi, helal mi, haram mı? Tüm bilgiler haberimizde.

VIDEO:

Kripto para (veya kripto varlık), işlemlerini güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.Her bir kripto paranın merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bunlara genellikle altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir.

Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler.

VIDEO:

Kripto paraların kullanımı hakkında Diyanet'in fetvası bulunmaktadır. Resmi siteden fetvaya bakabilirsiniz.

Bitcoin caiz mi? Kripto paralar helal mi haram mı? Dijital kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir?

VIDEO:

Soru: Dijital kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir?

Cevap: Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.

KRİPTO PARA KULLANIMI DİNİ HÜKMÜNÜ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bitcoin Kripto Döviz Helal Gündem Güncel Haberler

Sources


Article information

Author: Laura Swanson

Last Updated: 1697815322

Views: 1108

Rating: 4.5 / 5 (79 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laura Swanson

Birthday: 1913-05-21

Address: 305 Higgins Branch, Andrewstown, SC 64725

Phone: +4074695770827252

Job: Article Writer

Hobby: Video Editing, Archery, Painting, Wildlife Photography, Cycling, Role-Playing Games, Cycling

Introduction: My name is Laura Swanson, I am a Adventurous, intrepid, lively, resolute, unreserved, exquisite, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.